Vyhodnocení dotazníků od obcí k problematice pachových látek 2016

Z celkového počtu 6 000 oslovených obcí a měst jich odpovědělo 671, což je 11,1%. Významný zdroj zápachu mělo/má na svém území 227 obcí. Zkušenost se stížnostmi má  191 obcí. Problematiku pachových látek za důležitou považuje 380 obcí, pro zpřesnění pravomocí a řešení pachových látek formou zákona považuje za důležité 590 obcí, což je 88% odpovědí.

Porovnání s dotazníkovým šetřením z roku 2012

porovnání stížností 2012 a 2015

Grafické zpracování odpovědí pro rok 2016

graf 2015_1

graf 2015_2