Vyhodnocení dotazníků od obcí k problematice pachových látek 2012

V lednu 2012 provedla Česká společnost chemického inženýrství, pracovní skupina pro pachové látky vlastní dotazníkové šetření na problematiku pachových látek u všech obcí a měst ČR.

Z celkového počtu 5 000 obcí a měst se vrátilo 470 odpovědí. Pro jednoduchost vyhodnocení nebyly nerozlišovány obce a města. Některé odpovědi typu „stížností je velmi mnoho“, „stížnosti jsou neustálé“, „stížností jsou desítky“ apod. nebylo možné do počtu zahrnout, stejně jako odpovědi typu: „problematika je neřešitelná“ apod. Výsledky jsou zpracovány pro přehlednost graficky.

Na otázku:

  • „Máte ve Vaší obci výrazný zdroj zápachu“ odpovědělo ANO 160 obcí, NE 301 obcí.
  • „Je potřeba se problematikou zabývat“ odpovědělo ANO 253 obcí, NE 207 obcí.
  • „Počet stížností na zápach oprávněných za rok“ obce odpověděli:
  • Oprávněné stížnosti: 3 387 stížností /rok. Neoprávněné stížnosti: 399 stížností /rok

Toto hodnocení je velmi důležité, protože ukazuje, že neoprávněné stížnosti zatěžují státní správu a podniky různými způsoby zjišťováním co se stalo, kdy a jak. Nejistota, co je to zápach je tedy nejen problém pro samotné obyvatele, ale i nejistota pro podniky.

Nejsou zde zahrnuty střední a velké zdroje, protože Česká inspekce životního prostředí na dotazy nereagovala.

graf 2012_1

graf 2012_2