Voní nebo zapáchá?

Koncentrace 100 ouE·m-3 při posuzování pachu čerstvě namleté kávy se jeví milovníkům kávy jako velmi příjemná vůně, jejím odpůrcům  jako zápach.

hedonický ton

Často se setkáváme s argumenty, že neexistuje jasná definice, kdy něco páchne, kdy  voní a zejména – každý jedinec vnímá jinak. Zda se jedná o vůni nebo o  zápach posuzuje tzv. Hédonický efekt (někdy také hédonický tón). Hédonický efekt popisuje vnímání pachu jedincem v závislosti na jeho zkušenostech, vzpomínkách, postoji k problému, psychickým stavem (únava, podráždění pocit hladu, nervozita) a pod.

Hédonický jev je popsán stupnicí, kde +5 je extrémně příjemný a -5 extrémně nepříjemný pocit. Zápach z jahod a jablek je zjištěn v hodnotě asi +3, a zápach z moči, hnojiv a mrtvých zvířat je popisován s hodnotou mezi -3 a -4. Hédonický jev u zápachu obvykle nabývá záporných hodnot s koncentrací nebo intenzitou pachu, ale příjemně ohodnocený zápach může při jisté koncentrační úrovni vzrůstat v příjemnosti před následným poklesem. Regrese hédonického jevu (na stupnici od +10 do -10) ve vzorku vzduchu z prasečích velkochovů ukázala hodnotu -1 při koncentracích asi 10 ouE·m-3 a -7 při koncentraci 300 ouE·m-3. Pro lepší představu jsou úrovně hédonického jevu zobrazeny graficky na obrázku výše. Je z něj patrné, že při vysokých koncentracích začínají být téměř všechny pachy nepříjemné a obtěžující.