Prezentace na billboardech

Abychom informovali co největší část veřejnosti a získali maximální podporu v omezování pachových látek, připravili jsme billboardy, které bychom rádi umístili do oblastí, kde jsou problémy velmi intenzivní. Vzhledem k tomu, že jsme neziskové uskupení, potřebujeme pro tuto podporu sponzorské dary. Výroba a pronájem jednoho billboardu na jeden měsíc je 4 000 Kč.

V případě vašeho zájmu o bilboard ve Vašem okolí, nebo pokud byste chtěli billboard zasponzorovat, informujte nás na emailové adrese: nechcemezitvesmradu@gmail.com.

O umístění jednotlivých billboardů Vás budeme informovat.