Petice

Poslanecká sněmovna v těchto dnech projednává vládní návrh novely zákona o ochraně ovzduší.  V současném zákoně o ochraně ovzduší 201/2012 Sb. v platném znění jsou pachové látky přiřazeny na úroveň znečišťující látky: znečisťující látka je každá látka, která svou přítomností v ovzduší má nebo může mít škodlivé účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí anebo obtěžuje zápachem.

Současné znění zákona ale již nedává žádná data jak, kdy a kdo může emisní limit stanovit. Dokonce v případě skutečných problémů se zápachem se MŽP vyjadřuje, že je lepší měřit konkrétní chemické látky, které nikdy skutečný zápach nepostihnou. Přitom legislativa uznává akreditované měření emisí pachových látek. Znění zákona je v tomto hledisku zcela nedostatečné a pachy jsou řešeny pouze na “oko”.

Vzhledem k tomu, že dotazníková metoda prokázala, jak palčivé toto téma je, kolik lidí je pachem obtěžováno a jak je tato situace pro mnohé neřešitelná, požadujeme touto cestou úpravu zákona.

Petiční výbor:

  • Lubor Letfus, Kroměříž,Těšnovice126,
  • Ing. Stanislav Baloun, místostarosta obce Mimoň, Mimoň Svébořická 308
  • Mgr. Miloslava Štěrbová, předsedkyně Spolku občanů Permanent Nymburk, Nymburk, Pražská 1449

My, níže podepsaní, nesouhlasíme s vládou předkládaným zněním novely zákona na ochranu ovzduší a požadujeme:

PETICE

dle
čl. 18 Listiny základních práv a svobod
a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

Žádost o prosazení emisních limitů a metodiky řešení pachových látek do novely zákona o ovzduší 201/2012 Sb.

V současné době je ve sněmovně projednávána novela zákona o ovzduší, do které bychom chtěli prosadit možnost stanovování emisních limitů a metodiku na řešení pachových látek. Až 10 % obcí a měst z celé ČR potřebuje řešit problém se zápachy a současná legislativa je v tomto směru zcela nevyhovující. Aktuální zákon, přestože obsahuje ustanovení, že obtěžující pachové látky jsou znečišťující složkou ovzduší, neumožňuje efektivní stanovení jejich emisních limitů. Orgány státní správy zpochybňují pachovou problematiku a stanovení emisních limitů, protože nemají oporu v zákoně. Jedná se přitom o metody, které jsou akreditované a používané ve většině evropských států.

Žádáme proto poslance, senátory a vládu České republiky o zanesení změn do novely zákona 201/2012 Sb. ve smyslu našeho návrhu.

Podklady, na základě kterých je možné formulovat do legislativy navrhované změny, jsme uvedli na internetové stránce zde

Petiční výbor:

  1. Lubor Letfus, Kroměříž,Těšnovice126,
  2. Ing. Stanislav Baloun, místostarosta obce Mimoň, Mimoň Svébořická 308
  3. Mgr. Miloslava Štěrbová, předsedkyně Spolku občanů Permanent Nymburk, Nymburk, Pražská 1449

Podepište petici ZDE.

Pro velký zájem šíření petice i pomocí papírových podpisových archů, jsme tyto zpřístupnili pro obce a občanská sdružení. Ke stažení je naleznete  zde.  Archy zasílejte na adresu uvedenou záhlaví.

Bc. Jitka Musilová

Děkujeme všem signatářům za podporu.