Pachové dotazníky hodnocení

V letech 2012 a 2016 byly provedeny dotazy na všechny obce ČR, zda mají problémy ze zápachem ze zdrojů, zda mají zdroje zápachu ve své obci a zda je pro obec důležité, aby byla problematika pachů zanesena do legislativy takovým způsobem, aby bylo možné zdroje z hlediska emisí pachových látek regulovat. Bohužel, mnoho z Vás se domnívá, že zápach nelze měřit. Opak je pravdou, existuje akreditovaná metoda tzv. Olfaktometrie, uznávaná po celém světě, která přesně změří koncentraci zápachu. Více se dočtete v kap. Jak se měří pachové látky. Tyto informace by mělo poskytnout MŽP svým podřízeným orgánům, které má metodicky vést.

Připravili jsme pro Vás výsledky dotazníků, ze kterých plyne, že potřeba řešení problémů s emisí pachových látek za poslední období má vzrůstající tendenci a je pro státní správu neuchopitelná, viz kap. Vyjádření vybraných obcí.

106_0636_nos5