Co bychom ještě měli o pachu vědět?

Co ovlivňuje vnímání pachu?
 • Paměť
 • Psychická pohoda
 • Hédonický efekt
 • Pocit hladu a sytosti
 • Délka pobytu v pachové zóně
 • Stav čichu (vrozený nebo získaný defekt)
 • Momentální zdravotní stav – nachlazení, senná rýma a podobně
Doba expozice
 • Po dlouhodobé expozici se snižuje čichový práh pro daný zápach
 • Čichový systém se adaptuje rychleji na pachy než na vůně
 • Vzrůst citlivosti k zápachům byl nalezen pro vzrůstající koncentraci pachů než vůní

Přecitlivělost na jeden pach může být částečně přenesen  na jiné pachy (zejména v průmyslových oblastech)

Kdy a jak pach vnímáme ?

 • Pachové molekuly musí být dostatečně malé (menší než 300-400 relativní molekulové hmotnosti) a těkavé, takže mohou dosáhnout k nosu a tam se rozpustit v hlenu.
 • U růžového oleje je to např. již množství, tedy 0,02 mg·m3 vzduchu.
 • Tabulka čokolády dráždí naše buňky souborem pěti set aromatických prvků, u červeného vína jich je dokonce na sedm set.
Proč nelze některé pachové látky změřit?

čichové prahy

Dají se měřit plošné zdroje? Ano, dají!

Měření na plošných zdrojích