Chování pachových látek

Jak zápach vyjadřujeme
  • Jako koncentraci – jednotka [ouE·m-3 ]
  • Jako Hédonický tón <+;->
  • Jako Intenzitu <0;10>

Intenzitu si lze názorně představit asi takto:

intenzita

Koncentrace pachových látek, jak ji vnímáme?
  • 1 ouE·m-3     vnímáme nějakou změnu
  • 3 ouE·m-3     citliví jedinci jsou schopni  identifikovat, co cítí
  • 5 ouE·m-3     jsme schopni identifikovat, co  cítíme
Hodnocení pachových látek

Při koncentraci pachových látek 1 ouE·m-3 u 50% respondentů může být pach vnímán, avšak nemůže být rozpoznán (identifikován). V literatuře uváděná koncentrace pachových látek, kdy může být pach rozpoznán a identifikován velmi citlivým jedincem se pohybuje mezi 3-5 ouE·m-3 v závislosti na hédonickém tónu pachu. Koncentrace pachových látek (pro průměrného obyvatele, který je schopen identifikovat pach) je 5 ouE·m-3. Vyšší hodnoty koncentrace pachových látek nad 10 ouE·m-3 již může být při dlouhodobém působení pro respondenty obtěžující.